Regulamin OSK „SPEED”

 1. Kandydat na kierowcę jest zobowiązany przestrzegać regulaminu ośrodka;
 2. Systematycznie uczęszczać na zajęcia teoretyczne i praktyczne:
 3. nieobecność na 30-tu godzinach zajęć teoretycznych może spowodować niedopuszczenie do zajęć praktycznych (nie dotyczy osób, które zaliczyły egzamin teoretyczny w WORD);
 4. jeżeli kursant nie może stawić się na zajęciach praktycznych powinien, nie później niż 3 godz. przed jazdami poinformować o tym instruktora telefonicznie lub osobiście. W przeciwnym razie będzie zobowiązany do pokrycia 50% ceny jednej godziny doszkalającej obowiązującej wg cennika ośrodka;
 5. Egzamin wewnętrzny teoretyczny powinien być zaliczony po odbyciu 30-tu godzin praktycznych, ale nie później niż 14 dni od ich zakończenia;
 6. Instruktor nie ma obowiązku podpisywać kontrolki jeżeli stwierdzi, że umiejętności kursanta nie są wystarczające do dopuszczenie go do egzaminu państwowego;
 7. Wpłaty ratalne należy uiszczać według poniższego schematu:
 8. w chwili zapisania się na kurs (nie później niż do pierwszego wykładu),
 9. przed przystąpieniem do zajęć praktycznych,
 • w czasie odbywania zajęć praktycznych, nie później niż do 10-tej godziny jazd,
 1. w czasie odbywania zajęć praktycznych, nie później niż do 20-tej godziny jazd;

Jeżeli wpłaty nie zostaną dokonane w wyznaczonych terminach, kursant może stracić prawo do ceny promocyjnej (o ile taka obowiązuje) i być rozliczany według obowiązującego cennika;

 1. Jeżeli kursant jest nieobecny na zajęciach dłużej niż 30 dni bez uprzedniego powiadomienia, kierownik może usunąć go z listy uczestników kursu i dokonać zwrotu kosztów według cennika (ilość odbytych godzin teoretycznych i praktycznych);
 2. Kierownik ośrodka przyjmuje jako minimalną ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z rozporządzeniem Dziennika Ustaw obowiązującym     w chwili zapisania się na kurs;
 3. Wszelkie zmiany i uwagi należy kierować do kierownika ośrodka;
 4. Kursanci zapisujący się na kurs prawa jazdy kat. „A”, są zobowiązani zakończyć go w sezonie, w którym go rozpoczęli;
 5. W przypadku rezygnacji z kursu następuje potrącenie kosztów ściśle według obowiązującego cennika ( dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych);
 6. Regulamin OSK „SPEED” obowiązuje od dnia 01.02.2017 roku.