Kwalifikacja przyspieszona

Kwalifikacja przyspieszona jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Koszt kwalifikacji 2800 zł

czas trwania ok. 30 dni

Szczegółowych informacji udzielamy w biurze OSK „SPEED” lub telefonicznie 604 55 81 55.

ZAPISZ SIĘ
prawo jazdy radom