Radom, ul, Kościuszki 1, tel. (48) 360-00-25   , kom.: 601 25 10 60Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

Kurs podstawowy:


(30 godzin teorii oraz 20 godzin jazdy)

kat. A - motocykl

cena kursu: 1300zł

Motocykl zgodny z egzaminacyjnym (yamaha XJ6)


KURS PRAWA JAZDY


Cena kursu zawiera 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 20 godz. jazd motocyklem. Kursant otrzymuje najlepsze dostępne na rynku materiały dydaktyczne (podręcznik, testy oraz płyta CD). Każdy uczestnik kursu może korzystać zarówno ze swojego jak i naszego kasku. Badania lekarskie dla przyszłych motocyklistów należy wykonać przed rozpoczęciem szkolenia, kursant może je zrobić we własnym zakresie lub w ośrodku. Po uzyskaniu braku przeciwwskazań do kierowania pojadem musi przedłożyć je w starostwie lub w Wydziele Kominikacji, gdzie uzyska numer identyfikujący, tzw. profil kandydata na kierowcę. Nadany numer należy obowiązkowo przedłożyć w ośrodku w celu możliwości rozpoczęcia szkolenia.

Szczególowe informacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze ośrodka.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

       Bieżące informacje:


     Nowy kurs kat.:"B" -  21 stycznia 2020   godz.: 16.00


UWAGA! zmiana adresu (patrz zakładka kontakt)

 

POMOCE SZKOLENIOWE - TESTY ! GRATIS!!!

 


 Kursy

Kat. A
Kat. B
Kat. C
Kat. C+E
Kat. D
Kwalifikacja wstępna i uzupełniająca
Szkolenia okresowe

©2011 by Speed